>
>
<% =verd1 %> > <% dim fileobj , strPathInfo set fileobj = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") strPathInfo = Request.Servervariables("Path_Info") TekstFile = server.mappath(strPathInfo) TekstFile = replace(TekstFile,"gsm.asp","") TekstFile = TekstFile & "newships\" dim kleinste(200,2) for x = 3 to 16 select case x case 3 : naam = "Dutch Pilot" : bestand = "pilot" case 4 : naam = "Dutch Progress" : bestand = "progress" case 5 : naam = "Dutch Navigator" : bestand = "navigator" case 6 : naam = "Dutch Mate" : bestand = "mate" case 7 : naam = "Dutch Faith" : bestand = "faith" case 8 : naam = "Dutch Spirit" : bestand = "spirit" case 9 : naam = "Dutch Aquamarine" : bestand = "aquamarine" case 10 : naam = "Dutch Emerald" : bestand = "emerald" case 11 : naam = "Dutch Mariner" : bestand = "mariner" case 12 : naam = "Dutch Engineer" : bestand = "engineer" case 13 : naam = "Bastiaan Broere" : bestand = "bastiaan" case 14 : naam = "Jacobus Broere" : bestand = "jacobus" case 15 : naam = "Ardea" : bestand = "ardea" case 16 : naam = "Alcedo" : bestand = "alcedo" end select for y = 2 to 9 crwFile = tekstfile & bestand & y & ".txt" if fileobj.FileExists(crwFile) then set file = fileobj.GetFile(crwFile) AantalDagen = 7 if (NOW - file.datelastmodified <= AantalDagen) then teller = teller + 1 kleinste(teller,0) = naam kleinste(teller,1) = crwFile kleinste(teller,2) = file.DateLastModified end if end if next next if teller > 1 then dim zoek(108,3) For x = 2 to teller waarde = kleinste(x,2) zoek(x,0) = kleinste(x,0) zoek(x,1) = kleinste(x,1) zoek(x,2) = kleinste(x,2) y = x-1 while (waarde >= kleinste(y, 2) and ( y > 0)) kleinste(y + 1, 0) = kleinste(y, 0) kleinste(y + 1, 1) = kleinste(y, 1) kleinste(y + 1, 2) = kleinste(y, 2) y = y -1 wend kleinste(y+1,0) = zoek(x,0) kleinste(y+1,1) = zoek(x,1) kleinste(y+1,2) = zoek(x,2) next end if for x = 1 to teller %> <% next If teller < 1 then %> <% end if %>
<% =verd1 %> Het meeste grafische materiaal is hier uitgefilterd,
om het ook voor de GSM gebruiker een beetje
toegankelijk te houden. Staat er een foto icoontje in dan betekend dit, dat er foto materiaal bij het berichtje mee is geleverd
<% =Verd3 %> Wat er zoal gaande is
<% =Verd1 %> <% response.write kleinste(x,0) & "
" response.write "Datum : " & Notatie (datevalue(kleinste(x,2))) & "


" set Instream = fileobj.OpenTextFile(kleinste(x,1), 1, False, False) do while instream.AtEndofStream = false tekst = instream.readline if instr(lcase(tekst),".jp") <> 0 then tekst=lcase(tekst) tekst=replace(tekst,".jpg","***") tekst=replace(tekst,".jpeg","***") tekst=replace(tekst,"height","xxx") tekst=replace(tekst,"width","xxx") end if response.write tekst & "
" loop %>  
Sorry mensen, op zee hebben ze het druk gehad de laatste <% =AantalDagen %> dagen


De bemanningslijsten ...

> <% tab=Chr(9) nl=chr(13) & chr(10) teller = 0 for x = 3 to 16 select case x case 3 : naam = "Dutch Pilot" : bestand = "pilot" case 4 : naam = "Dutch Progress" : bestand = "progress" case 5 : naam = "Dutch Navigator" : bestand = "navigator" case 6 : naam = "Dutch Mate" : bestand = "mate" case 7 : naam = "Dutch Faith" : bestand = "faith" case 8 : naam = "Dutch Spirit" : bestand = "spirit" case 9 : naam = "Dutch Aquamarine" : bestand = "aquamarine" case 10 : naam = "Dutch Emerald" : bestand = "emerald" case 11 : naam = "Dutch Mariner" : bestand = "mariner" case 12 : naam = "Dutch Engineer" : bestand = "engineer" case 13 : naam = "Bastiaan Broere" : bestand = "bastiaan" case 14 : naam = "Jacobus Broere" : bestand = "jacobus" case 15 : naam = "Ardea" : bestand = "ardea" case 16 : naam = "Alcedo" : bestand = "alcedo" end select crwFile = tekstfile & bestand & "1.txt" if fileobj.FileExists(crwFile) then set file = fileobj.GetFile(crwFile) if now - datevalue(file.DateLastModified) < 14 then teller = teller + 1 %> <% else %> <% end if end if end if next %>
<% =naam %>
Datum : <%=Notatie (datevalue(file.DateLastModified)) %>

<% set Instream = fileobj.OpenTextFile(crwFile, 1, False, False) do while instream.AtEndofStream = false tekst = trim(instream.readline) tekst=replace(tekst,nl,"") tekst=replace(tekst,tab,"") tekst=replace(tekst,"Bemanning","Bemanning : ") if instr(tekst,"-----") <> 0 then tekst="" else if trim(tekst) <> "" then tekst =replace(tekst,":","
") response.write "
" & trim(tekst) end if end if loop %>  
<% if teller/2 = teller\2 then %>  


<% =Verd4 %>Gastenboek

>
<% dim objFSO , ObjFile , objTS, tekst strPathInfo = server.MapPath("global.asa") strPathInfo = replace(strPathInfo,"global.asa","") & "received\incoming.txt" on error resume next set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set objTS = objFSO.OpenTextFile(strPathInfo, 1,False,False) tekst = objTS.ReadAll Totaal = len(tekst) dim positie, start start = 1 tekst=replace(tekst,"
","
") for x = 1 to 9 positie=instr(start,tekst,"") if x/2=x\2 then %> <% =klHref %> <% else %> <% =Groen %> <% end if response.write mid(tekst,start,positie+4-start) start=positie+4 next set objFSO = Nothing set objTS = Nothing entry = ",GSM,Bezoeker" writetolog(entry) %>

Home