> <% dim gevonden nl = chr(13) & chr(10) folder = Request.Querystring("folder") folder=folder & "/" set FSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") strPathInfo = Request.Servervariables("Script_Name") strPhysical = server.mappath(strPathInfo) strText = replace(strPhysical,"fotoos.asp","") strPhysical = replace(strPhysical,"fotoos.asp","") & folder set f = FSO.GetFolder(strPhysical) set fc = f.files dim pics(27),tekst(27) 'leest .txt files in for each txt in fc laatste = lcase(right(txt.name,3)) if lcase(right(txt.name,3)) = "txt" then a = a + 1 tekst(a) = folder & txt.name end if next dim txt(27) FOR x =1 to a txt(x)= replace(tekst(x),folder,"") next 'sorteert files op naam For x = 1 to a waarde = cint(asc(txt(x))) zoek = txt(x) for y= x+1 to a waarde2=cint(asc(txt(y))) if waarde2 < waarde then txt(x)=txt(y) txt(y)=zoek zoek=txt(x) waarde = cint(asc(txt(x))) end if next next for x = 1 to a tekst(x) = folder & txt(x) next folder=replace(folder,"/","") select case lcase(folder) case "loodsboten" : header = "Diverse loodsboten/loodsposten etc" case "oudeschepen" : header = "Nostalgia?" case "kusten": header = "Zoals wij het land vanaf zee zien" case "mk_mate" : header = " Machinekamer van de Dutch Mate" case "hmreparatie" : header = "HM Reparatie" case "leixoes" : header = "Binnen lopen van Leixoes" case "mob": header = "Man over boord" case "dutchglory" : header = "Laatste Dagen van de Dutch Glory" end select %> >
<% =Verd4 %>Verhalen en Foto's van zee
<% =Verd2 %><% =header %>  
<% =Verd1 %>
Als je een bijdrage wilt leveren voor deze pagina kun je de foto en het bijhorende tekstbestandje opsturen naar: <% =klHref %>Mary Kanters.Wij bewerken de foto evt een beetje en plaatsen het in een van de bestaande groepen of in een nieuwe groep die we aan kunnen maken. Alle materiaal betreffende het varende gedeelte van Broere/Essberger is in principe welkom!!!!

<% for x = 97 to 97 + (a-1) c=c+1 if c/2 = c\2 then Uitlijnen = chr(34) & "left" & chr(34) else Uitlijnen = chr(34) & "Right" & chr(34) end if laatste = right(txt(c),3) picfile = replace(txt(c),laatste,"jpg") picfile = replace(picfile,"/","\") tekstfile = strPhysical & txt(c) tekstfile=replace(tekstfile,"/","\") picfile=naamserver & folder & "/" & picfile %>
<% =Verd1 %> <% response.write "
" %> src=<% =picfile %>> <% set Instream = FSO.OpenTextFile(tekstfile, 1, False, False) do while instream.AtEndofStream = false tkst = instream.readline Response.write tkst & "
" loop Response.write "
" next entry=",Foto's," & Request.Querystring("Folder") WriteToLog(entry) %>