> <% session("loggedin") = "correct" %>

<% Dim dHour dHour = Hour(Now) If dHour < 12 Then Response.Write "Goede Morgen" ElseIf dHour < 18 Then Response.Write "Goede Middag" Else Response.Write "Goede Avond" End If %>

Welkom op de "Sailor's Site"

>

Enter

<% dim x, visitors ReedsGeweest = 00000 verschil = now-reedsgeweest 'visitors = int(verschil * 22.5) + 4000 'visitors = application("visits") + ReedsGeweest visitors = application("visits") visitors = "000000" & visitors visitors = right(visitors,6) for x = 1 to len(visitors) %> <% next %>
<% =mid(visitors,x,1) %>  


 "Tevreden" bezoekers hadden we al.

Als je een GSM gebruiker  bent,
gebruik dan de "Quick"  link  voor de laatste berichten van de schepen

Quick